Bez vlídného slova nejde žít

Jedním z výtvarníků, kteří se zapojili do kampaně VLÍDNÉ SLOVO a připravili pro ni originální návrh pohlednice přesně v duchu své tvorby, je také Tomáš Řízek, respektovaný ilustrátor knižních publikací.

Jakou roli ve vašem životě má vlídné slovo?

Pozitivní přístup k životu si nedovedu představit bez vlídného slova. Je to pro mne zhmotněný úsměv. A ten mám velmi rád. Nemám rád, když se lidé mračí a straší kolem sebe. Takže se snažím vyhledávat nositele úsměvů a vlídných slov. Je ale také zapotřebí samozřejmě důsledně hledat to, co je schováno za těmi vlídnými slovy.

Myslíte si, že je ve světě dostatek vlídných slov?

Myslím, že vlídných slov není nikdy dost. Někteří lidé je občas zaměňují mylně za slabost. Ale i věci, které považujeme za zásadní, lze přeci říkat vlídným slovem. Myslím, že dnes žijeme ve světě, který je velmi potřebuje. Vlídné slovo je vždy také řešením i ve všech situacích, které se nám ne vždy líbí a hledáme k nim „klíč“. Jednoznačně považuji vlídná slova za spojence pozitivního myšlení. Myslím, že vlídných slov bude stále potřeba. A nakonec záleží jen a jen na nás, kolik jich kolem nás bude.

Čím vás kampaň Linky bezpečí zaujala?

Dítě je velmi zranitelné. Určitě každý z nás si je vědom, co dokáže jedno slovo. Natož vlídné slovo. Ve správný čas a ve správném místě je schopné velkých zázraků. Kampaň Linky bezpečí je pro mne hmatatelným důkazem, že vlídné slovo je schopné vyřešit mnoho vážných problémů.